logo titel1 logo ROB
Home page titelnl KSB Home

Context/Uitleg
 Home Context/Uitleg

 

De gravitationele interactie tussen de Aarde en massieve (vaste) hemellichamen in de nabijheid (de Zon, de maan, en in mindere mate de andere planeten van het zonnestel) verstoort enerzijds de aardrotatie, wat leidt tot variaties in de rotatieperiode (en in de geassocieerde lengte van de dag) en wijzigt anderzijds de oriëntatie van de rotatieas. Deze gebeuren ten opzichte van een gegeven punt aan de pool op het aardoppervlak (poolbeweging) en ten opzichte van de pool in de ecliptica (precessie/nutatie).
Daarnaast, zorgt de aanwezigheid van vloeibare lagen (atmosfeer, hydrosfeer) aan het aardoppervlak en/of de aanwezigheid van een interne vloeibare laag (vloeibare kern) voor bijkomende variaties in de aardrotatie.
Sinds een paar decennia kan men de precessie, nutatie en de rotatiehoek tot op een milliarcseconde (mas) of het sub-mas niveau via VLBI(Very Long Baseline Interferometry) bepalen in het tijdsdomein.