logo earth rotation titel_1 logo ROB
Home page titel_nl ROB Home

Werk verricht bij KSB
 Home Werk verricht bij KSB(3)

 

Optimalisatie van een eenvoudig model van de reactie van de Aarde op externe gravitationele aantrekking
door het gebruik van waarnemingen van de nutatie en de poolbeweging.
De aardrotatie wordt verstoord door een combinatie van acties van meerdere excitaties. In het bijzonder de interactie tussen de vaste aarde en andere lichamen van het zonnestelsel, maar ook de interactie tussen de vaste aarde en de geofysische vloeibare lagen (bv. atmosfeer, oceaan, crysfeer, hydrosfeer en de vloeibare kern) kunnen leiden tot onregelmatige schommelingen in de rotatie.
De observatie van de aardrotatie door geodetische ruimtetechnieken is zeer nauwkeurig sinds de fouten, die bij het bepalen van de oriëntatie van de aarde optreden, lager zijn dan een centimeter aan het aardoppervlak. De aardrotatie reageert met een zeer complexe nutatiebeweging op de gravitationele krachten die uitgeoefend worden op de evenaarshobbel, bv. een beweging van de rotatieas van de aarde in de ruimte. Deze complexiteit is niet alleen afkomstig van de excitaties zelf (het aangenomen model bevat meer dan 3000 golven), maar ook van het feit dat de aarde niet reageert als een star lichaam, maar als een complex systeem dat verschillende lagen met verschillende fysische proporties. Bovenop de reactie van de aardrotatie op deze kracht wordt de nutatiebeweging geplaatst als de reactie van de atmosfeer en oceanen op thermische excitaties van de zon.

Deze complexe reactie heeft men toch met succes weten te moddeleren met een relatief eenvoudig model, zoals Mathews et al. (2002). Een aantal geofysische parameters werden geschat aan de hand van de waarnemingen. Het doel van het werk dat verricht werd door de KSB is dit model te verbeteren door verder te werken op meerdere zwakke punten. Deze zwakke punten werden geïdentificeerd door het Europese consortium 'Descartes Prize-nutation'. De KSB wetenschappers willen in het bijzonder het bepalen van geofysische parameters verbeteren door direct in het tijdsdomein te werken (Bayesian benadering).