logo earth rotation titel_1 logo ROB
Home page titel_nl KSB Home

Werk verricht door KSB
 Home Werk verricht door KSB (1)
Bepaling en modellering van de nutatie aan de hand van VLBI (Very Long Baseline Interferometry)
en GNSS (Global Navigation Satellite System) observaties.
De parameters van de lengte van de dag (LOD) en de poolbeweging (PM) kunnen tot op 0.10 mas (of 0.01 ms in tijdseenheid) bepaald worden door GNSS (Global Navigation Satellite System). De verandering van de poolbeweging kan bepaald worden tot op 0.3 mas/dag. Daarnaast, levert GNSS zowel dagelijks als sub-dagelijks (2-6 u) waarden voor deze parameters. De nauwkeurigheid van de poolbeweging en LOD (lengte van de dag), bepaald door de GNNS (0.15 mas) is veel beter dan de nauwkeurigheid van de precessie, nutatie en UT1 draaihoek afgeleid van GNSS (2.25 mas).
De oorzaak hiervan is het feit dat satelliettechnieken de UT1 niet kunnen bepalen in een absolute zin omwille van de hoge correlaties tussen de aardrotatie en de oriëntatiehoeken van de baanelementen van de satellieten; enkel de tijdsafgeleide van de hoeveelheden die overeenkomen met hoeken is beschikbaar via GNSS, terwijl de hoeken verkregen worden door VLBI. De KSB (Koninklijke Sterrenwacht van België) bepaalt routinematig met VLBI, in samenwerking met het observatorium van Parijs IVS Analysecentrum (International VLB Service)(http://ivsopar.obspm.fr/), de parameters van de aardrotatie en referentiekaders (reference frames).
Wij leveren op die manier VLBI series die onafhankelijk zijn van de andere data analysecentra. Het is duidelijk dat het beter is om beide, de waarneming van een parameter en de tijdsafgeleide, te gebruiken om de tijdsevolutie te bepalen. Daarom is het enerzijds belangrijk om de verkregen parameters, die berekend werden aan de hand van verschillende geodetische technieken, te combineren. Anderzijds is het ook belangrijk om de manier waarop deze hoeveelheden zijn afgeleid van GNSS metingen te verbeteren.
De KSB heeft een wetenschappelijk project dat eerst en vooral een gecombineerde GNSS-VLBI schatting zoekt voor het bepalen van de variaties in de oriëntatie en rotatie van de Aarde om zo de nutaties en de rotatiehoek UT1 te verbeteren. Ten tweede (of parallel) stelt dit onderzoeksproject voor om een strategie uit te werken die de bepaling van deze hoeveelheden via GNSS verbetert.

Het huidige aardrotatiemodel bevat geofysische parameters, die afgeleid zijn uit de Very Long Baseline Interferometry (VLBI) waarnemingen. Om het model te kunnen verbeteren, is het nodig om de manier waarop deze parameters bekomen werden te verbeteren. In dit onderzoek poogt men dit te doen door de VLBI en GNSS (Global Navigation Satellite System) data te combineren. Het doel van ons voorstel is het definiëren van een strategie die VLBI en GNNS combineert om zo nutatieseries te verkijgen met een betere nauwkeurigheid en consistentie. Bovendien zal de GNSS bepaling van de parameters van de aardrotatie (in het bijzonder de variaties in de nutatie en de lengte van dag) bestudeerd worden. Een bijkomende doelstelling is het verbeteren van de nauwkeurigheid.

De geofysische parameters, die bepaald werden aan de hand van de nutatieseries, zullen opnieuw geëvalueerd worden en de nutatietheorie zal verbeterd worden.