logo earth rotation titel_1 logo ROB
Home page titel_nl KSB Home

Werk verricht bij KSB
 Home Werk verricht bij KSB(4)

 

Werk verricht bij KSB in het kader van de Descartes Prijs
De Descartes Prijs werd in 2003 uitgereikt aan de WG over Nutatie, voortgezet door Veronique Dehant. Deze prijs wordt uitgereikt aan een vruchtbare samenwerking in en buiten Europa, om zo een doel te bereiken binnen het kader van wetenschap en samenleving.
De IAU/IUGG WG over "Nutation voor een niet-starre Aarde" ontving de Descartes Prijs in 2003 voor hun ontwikkeling van een nieuw model van de nutaties en precessie van de Aarde. Het model werd aangenomen door de International Astronomical Union (IAU) in 2000 en de International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) in 2003. Het toont de link tussen het terrestrische kader, 'gefixeerd' ten opzichte van de korst van de aarde en meedraaiend met de Aarde en het sterrenvast kader, dat immobiel is in de ruimte. De relatie tussen deze kaders is ingewikkeld door het feit dat de rotatie en de oriëntatie van de Aarde onregelmatigheden vertonen die veroorzaakt worden door de gravitationele aantrekking van de Zon en de Maan en nog vele andere factoren die geleidelijk aan geïdentificeerd worden door geodeten en astronomen. Omdat de Aarde een ellipsoïde is, die afgeplat is aan de polen, veroorzaken de gecombineerde krachten die op de Aarde inwerken zowel veranderingen in de rotatiesnelheid als in de oriëntatie van de symmetrieas van de Aarde. De term 'precessie' beschrijft de lange termijntrend van deze laatste beweging, terwijl de 'nutatie' de naam is die gegeven wordt aan periodieke variaties. Deze variaties waren de voornaamste focus van het huidige project.
Wij hebben dit werk voorgesteld aan de Europse Unie en het verdedigd voor de Grote Jury. Op de ceremonie in 2003 vernamen we dat we bekroond werden.
Het project werd gecoördineerd door Prof. Veronique Dehant van de Koninklijke Sterrenwacht van België in samenwerking met de onderzoekers van de volgende instituten Naast deze Europese landen namen de US, Indïe, Japan, Canada, en China ook deel aan dit project. Sinds dan, werd er een adviesraad opgesteld; deze is samengesteld uit Veronique Dehant, Nicole Capitaine, Juan Getino, Harald Schuh, and Aleksander Brzezinski. Deze adviesraad heeft oproep gedaan voor voorstellen voor de financiering van promovendi studenten of post-doctorale beurzen. We hebben veel goede voorstellen ontvangen en hebben beslist om veel onderwerpen te financieren. In het bijzonder bij de KSB, werken er meerdere Descartes Nutatie leden die werken aan verschillende onderwerpen: